Home

Etapy realizacji

POMIAR

Po nawiązaniu kontaktu oraz określeniu potrzeb Klienta dokonujemy niezbędnych pomiarów w miejscu przeznaczenia pracy, np. szerokość prześwitu bramy, rozstaw słupków do przęseł ogrodzeniowych itd.

PROJEKT

Zgodnie pobranymi z wymiarami przygotowujemy projekt pracy, w którym zawieramy wybrane przez Klienta modele poszczególnych elementów. Na tym etapie uzgadniamy finalny wygląd i funkcjonalność pracy. Po akceptacji ostatecznej wersji projektu, praca trafia na produkcję.

PRODUKCJA

Na tym etapie następuje realizacja elementów wyszczególnionych w projekcie zgodnie z wybranymi modelami oraz wykonanymi pomiarami.

TRANSPORT

Wyprodukowane elementy trafiają za pośrednictwem firm kurierskich na miejsce przeznaczenia, gdzie nastąpi ich finalny montaż. Na tym etapie klient podpisuje protokół odbioru poszczególnych elementów pracy.

MONTAŻ

Jest to ostatni etap procesu który polega na zamocowaniu wszystkich elementów pracy tak, aby spełniały one swoje pierwotne założenia określone w projekcie.

Gotowy produkt u klienta

Satysfakcja Zamawiającego!